Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Binnenlands transport: AVC condities
Buitenlands transport: CMR condities
Overige voorwaarden: Physical Distribution Voorwaarden